Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Zoek in het aanbod (biebox)

hieronder kan je in ons aanbod zoeken op een bepaald trefwoord, doelgroep, thema of type.

Van A tot Z

Hier kunt u via de alfabetische lijst zoeken in ons aanbod.

Eerste hulp in een nieuw jasje!Thema: Jeugd Rode Kruis
Type: Publicaties
Doelgroep: Alle leeftijdenEvidence watte!?

Eerste hulp is een wetenschap die niet stil staat. Via wetenschappelijk onderzoek wordt permanent op zoek gegaan naar betere resultaten: we willen aan een slachtoffer dan ook op een zo goed mogelijke manier hulp verlenen. Dit evidence based onderzoek wordt vertaald naar eerstehulprichtlijnen. Rode Kruis-Vlaanderen kiest ervoor om haar publicaties elke vijf jaar te herzien. Het resultaat hiervan werd in 2016 bekend gemaakt in de vorm van de nieuwe publicatie “Help! Eerste hulp voor iedereen”.
Jeugd Rode Kruis vertaalt Rode Kruisinhouden naar kinderen en jongeren, zo ook Eerste Hulp. Daarom zetten we ons de voorbije en komende maanden in om ook onze publicaties te herwerken.

 

Verandering!?

Inderdaad! Eerst en vooral kregen onze publicaties een nieuw jasje. We herwerkten sommige (cover)foto’s, pasten de lay-out aan volgens de huisstijl en herbekeken de oefeningen. Daarnaast deden we ook de nodige aanpassingen naar aanleiding van de vernieuwde eerstehulprichtlijnen.

 

Inhoudelijke wijzigingen

Van basisprincipes naar principes

Omdat we principes steeds als ‘basiszaken’ zien, wordt de term ‘basisprincipes’ vereenvoudigd naar ‘principes’.

‘Open de luchtweg’

Na het ‘zorgen voor de veiligheid’, beoordeel je de toestand van het slachtoffer. De gebruikte terminologie voor de hierbij horende handelingen wijzigde van ‘maak de luchtweg vrij’ naar ‘open de luchtweg’.

Oh nee! Mila is in nood!

Een van dingen die we de kinderen en jongeren aanleren, is het correct alarmeren van gespecialiseerde hulp.
De volgorde van deze boodschap wijzigde.

112, goeiemorgen.

“Dag mevrouw, ik ben Raf van Jeugd Rode Kruis. Ter hoogte van de Motstraat 40 in Mechelen (WAAR) is een ongeval gebeurd. Er is een fietser aangereden door een wagen (WAT). Mila is het slachtoffer. Ze is 12 jaar, ligt op de grond en bloedt hevig. Ze ademt nog maar antwoordt niet meer op mijn vragen (WIE).

Massage?

Bij de vierde stap ‘verleen verdere eerste hulp’ bestaat de kans dat je moet reanimeren. Daar waar we vroeger hartmassages gaven, spreken we nu borstcompressies.

10 minuten??!! Zo lang!

Dat vonden experten ook. Daarom werd er voorgesteld om de duurtijd voor het dichtknijpen van de neusvleugels bij een bloedneus te verkorten naar 5 minuten. Daarna kijk je of de bloedneus al gestopt is. Indien dit niet het geval is, kan je de neus opnieuw 5 minuten dichtknijpen. Bloedt hij daarna nog steeds, dan raadpleeg je gespecialiseerde hulp.

Lichtjes wrijven

Vanaf nu mag je lichtjes wrijven in een huidwonde om het vuil uit de wonde te halen. Hiervoor gebruik je een steriel kompres.

Cool it down

“Eerst water de rest komt later” is en blijft de slogan bij een brandwonde. Wel veranderde de duurtijd voor het koelen ervan. Zo geven we nu toch een minimale tijdsduur: je koelt tot de pijn verlicht is, met een minimale duur van 10 minuten. Moet je daarna langs de dokter passeren, dien je de wonde tijdelijk af te dekken. Een nat wondverband is hier niets nieuws. Als alternatief voor zo’n nat verband, is het aanbrengen van (steriele) plastic huishoudfolie nu ook een mogelijke optie.

Stabiele zijligging

Stabiele zijligging passen we enkel toe wanneer we geen wervelletsel vermoeden. Dat wil zeggen: is je slachtoffer bewusteloos, maar ademt hij normaal? Laat hem dan op zijn rug liggen, kantel het hoofd en til de kin omhoog.

 

Wat nu?

De nieuwe publicaties van de initiaties zijn reeds beschikbaar in de webshop:

- De werkboeken van de eerstehulpinitiaties ‘Hupperdehulp’, ‘Hiep hiep help’, ‘Ai ai amai’, ‘Ket(c)hulp’, ‘ResQ’ en ‘Up 2 Aid’

 

- De handleidingen initiaties lager en secundair onderwijs

De publicaties van de cursussen (werkboeken + handleiding) worden in april verwacht in de webshop.
In de komende maanden plannen we bovendien een reeks bijscholingen voor initiatoren en jeugdmonitoren (optioneel) om je nog meer uitleg te geven rond de inhoudelijke wijzigingen. Meer info hierover volgt later nog.

Een voorproefje

Een van de gewijzigde oefeningen in het werkboek Junior Helper is onderstaande oefening. Vind jij de oplossing?

1. Vul in de rode ellipsen het aantal (keer, minuten, seconden) in dat je nodig hebt bij elke techniek of handeling.

 

2. Maak per lijn (uit de oefening) een vergelijking die klopt door de  + , - , x , : of  =  in de blauwe vierkante vakjes in te vullen!

 

Stuur je antwoord door en maak kans op één gratis pakket eerstehulpinitiaties!

Het antwoord gevonden op de twee bovenstaande oefeningen? Stuur het vóór 28 februari door naar jeugdrodekruis@rodekruis.be.
Uit de juiste antwoorden worden er drie winnaars getrokken!

 

gewijzigd op 02/16/17

Zeg het maar!

geen rating, enkel een reactie