Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Lespakketten

Jeugd Rode Kruis bereikt kinderen en jongeren via diverse kanalen: via onze lokale kernen, jeugdverenigingen en scholen. Daarom ontwikkelden we heel wat lespakketten, publicaties en spelen rond verschillende Rode Kruisthema's. Je kan alle materialen aankopen, downloaden of uitlenen en er meteen mee aan de slag gaan!

Bekijk hieronder het volledige aanbod, klik op de link voor meer info:

Naam Wat Voor wie
Lespakketten
Antipersoonsmijnen en clustermunitie Educatief pakket om jongeren bewust te maken van de gevolgen van wapens. 2de en 3de graad secundair onderwijs
Bloed Lespakketten voor de leerlingen, met bijhorende handleiding voor de leerkracht, om aan de slag te gaan met het thema bloed geven. lager en secundair onderwijs
Buiten Spel Dit is een inleefspel rond kansarmoede. 3de graad lager onderwijs, maar met wat extra aandacht kunnen ook kinderen uit het vierde leerjaar eraan deelnemen
Gezondheid! Proost! Tentoonstellingsstand die toont hoe Rode Kruis over de hele wereld aan gezondheid werkt. 2de en 3de graad lager onderwijs
Grenzen aan oorlog - test je kennis Deze online module is een zeer geschikte werkvorm om met jongeren rond internationaal humanitair recht te werken. Vanaf 16 jaar
Lespakket '14-'18 Dit lespakket leert je meer over de basisregels- en principes van het internationaal humanitair recht naar aanleiding van WOI Vanaf 16 jaar
Lespakket overstromingen Via opdrachten en informatieve teksten ontdekken leerlingen meer over overstromingen. 3de graad lager onderwijs
Lespakket droogte Via opdrachten en informatieve teksten ontdekken leerlingen meer over de stille ramp droogte. 3de graad lager onderwijs
Lespakket aardbevingen Via dit lespakket leren leerlingen stapsgewijs meer over aardbevingen. 3de graad lager onderwijs
Lespakket orkanen Leerlingen komen aan de hand van dit lespakket meer te weten over orkanen. 3de graad lager onderwijs
Lespakket malaria Dit is een lespakket in het kader van de Music for Life actie 'Stop malaria. Laat de wereld niet in de steek.' 3de graad lager onderwijs
Lespakket diarree Dit is een lespakket in het kader van de Music for Life actie 'We do give a shit'. Het pakket geeft je een algemene schets van de problematiek, oorzaken, preventie en behandeling van diarree. lager en secundair onderwijs
Lespakket noodhulp De online module ‘8 misverstanden over noodhulp’ wil de deelnemer kritisch laten nadenken over de berichtgeving en hulpverlening bij rampen. De handleiding geeft de leerkracht of workshopbegeleider extra achtergrondinformatie om hiermee in groep aan de slag te gaan. Vanaf 16 jaar
Lespakket internationaal humanitair recht Online module met bijhorende handleiding voor de leerkracht om je kennis van internationaal humanitair recht te testen. Vanaf 16 jaar
Lespakket vluchtelingen Dit lespakket legt de vluchtelingenproblematiek uit op het niveau van kinderen. Vluchten doe je niet zomaar. 3e graad lager onderwijs
Eerste hulp
Initiaties, cursussen en handleidingen Hier vind je een overzicht van alle eerstehulppublicaties van Jeugd Rode Kruis. Kinderen, jongeren en leerkrachten
Projecten
JOS: jongerenhelper op school JOS staat voor Jongerenhelper Op School. Binnen dit project worden leerlingen opgeleid tot schoolhelpers. Dit betekent dat ze zelf instaan voor de eerstehulpverlening op school. Leerkrachten en leerlingen
Producten
Gezocht! Gevonden! Een inleefspel waarin kinderen worden geconfronteerd met situaties en gevoelens die een kind in een oorlog of een natuurramp ondervindt tijdens de zoektocht naar een vermist familielid. Lager onderwijs
Our World at War Deze tentoonstelling vestigt de aandacht op het leven en lijden in conflictgebieden. Vanaf 16 jaar
Spreekbeurtset Een kant-en-klare spreekbeurtset over het Rode Kruis. Lager onderwijs
Tracingspel Heb je je ooit al eens voorgesteld hoe het zou zijn om in een oorlog of bij een natuurramp een familielid of vriend uit het oog te verliezen? Met dit inleefspel gaan we samen op zoek naar je vermist familielid.
Waahid doi tre... start! Een spelbrochure rond spelen met kinderen uit andere culturen. Vanaf 16 jaar
Zo woont Mo Een tentoonstelling dat het verhaal vertelt van Mo, een asielzoekerkindje dat leeft in een opvangcentrum. 1ste graad lager onderwijs


Zoek in biebox