Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Lokaal

Jeugd Rode Kruis heeft een honderdtal lokale afdelingen.
Zoek je een afdeling in je buurt? Bekijk het kaartje!

Structuur

De lokale jeugdkernen kunnen op drie verschillende manieren functioneren. Er is de jeugddienst (Jeugd Rode Kruis Light), de open jeugdbeweging (Jeugd Rode Kruis Plus) en Jeugd Rode Kruis Full Option, de combinatie van open jeugdbeweging en jeugddienst.

Samenstelling

De jeugdkern wordt gevormd door de afdelingsverantwoordelijke Jeugd, indien nodig maximum twee adjunct-afdelingsverantwoordelijken Jeugd en jeugdleiders. Een afdeling kan ook een aantal gelegenheidsmedewerkers hebben.

Opdracht (algemeen)

  • Organiseren van alle activiteiten/projecten voor kinderen en jongeren.
  • De jeugdkern werkt actief mee aan de veertiendaagse van Rode Kruis-Vlaanderen. De deelname aan andere solidariteitsacties van Rode Kruis-Vlaanderen wordt aanbevolen.


Zoek in biebox