Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Jeugd Rode Kruis lanceert de KernBo(o)mCampagne!

Wat houdt de KBC in?
Een woordje uitleg...

- Kern: v/m (-en) het binnenste, de pit; het krachtigste, het voornaamste, de hoofdzaak, het wezenlijke
- Bom: v/m (bommen; bommetje) ontplofbaar projectiel
- Boom: m [boem] Engels woord voor sterke stijging van koersen of prijzen
- Campagne: v/m [kampanje] (-s) 1 veldtocht, politieke actie, meestal figuurlijk werkplan; werkprogramma (bron: Kramers? Nederlands woordenboek)
Kortom: het werkplan voor een sterke stijging van explosieve (Jeugd Rode Kruis)kernen!

We willen onze schouders zetten onder elke startende Jeugd Rode Kruiskern of elke Rode Kruisafdeling die speelt met de gedachte aan meer jeugd in de afdeling. Concreet betekent dit dat elke starter vanaf nu permanent wordt bijgestaan door een peter of meter die ter hulp snelt met een koffer vol tof en handig startmateriaal.

Waarom willen we meer kernen?
-
Jeugd Rode Kruis blijkt een goede opstap te zijn voor jonge mensen naar andere Rode Kruisdisciplines.
- Strategie 2010 pleit voor meer jongeren binnen Rode Kruis.
- Uit een at random bevraging bleek dat er in heel wat afdelingen best wel   interesse bestaat om een Jeugd Rode Kruis op te starten. Toch is er vaak een drempel: geen zicht op wat Jeugd Rode Kruis precies inhoudt of kan   inhouden, geen of niet genoeg vrijwilligers, kinderen zijn moeilijk te   bereiken of de aanwezigheid van veel jeugdverenigingen in de gemeente.
- Twee op drie Rode Kruis afdelingen hebben geen Jeugd Rode Kruiswerking

Aan de slag

De opstart en werking van een Jeugd Rode Kruis kan op een zeer laagdrempelige manier dankzij onze eerstehulpcursussen en -initiaties. (JRK+, light en full option).   Heb jij of iemand in je afdeling dus een vrijblijvende vraag in verband met de mogelijkheden voor de opstart van een Jeugd Rode Kruis? Dan staan we voor je klaar.

Je kan terecht bij volgende personen.Zoek in biebox