Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Ik wil zelf eerste hulp aanleren

Wil je graag zelf kinderen en jongeren de kneepjes van het vak te leren? Je kan eerstehulplesgever worden bij Jeugd Rode Kruis.

Initiaties geven als Jeugd Rode Kruisvrijwilliger

Als initiator kan je de eerstehulpinitiaties Hupperdehulp, Hiep hiep help, Ai ai amai, Ket(c)hulp en ResQ geven in Jeugd Rode Kruiskernen, scholen en jeugdverenigingen.
Om initiator te worden, dien je te beschikken over een geldig brevet Helper, én moet je je laten registreren als initiator. Je kan facultatief de opleiding Initiatie voor initiatoren volgen.

Cursussen geven als Jeugd Rode Kruisvrijwilliger

Om de cursussen Helpertje of Junior Helper en de eerstehulpinitiaties Up 2 aid en Eerste hulp voor jeugdleiders te geven, moet je jeugdmonitor zijn.
Een jeugdmonitor is een eerstehulpexpert die eerstehulplessen geeft aan kinderen en jongeren. Je volgt een grondige opleiding, zowel op eerstehulpinhoudelijk als op didactisch vlak. De opleiding bestaat uit vijf modules. Je vindt hier meer informatie.

Initiaties of cursussen geven als leerkracht in jouw school

Ben je leerkracht en wil je een eerstehulpinitiatie organiseren in jouw school? Dat kan je zelf doen aan de hand van de handleiding eerstehulpinitiaties lager onderwijs of de handleiding eerstehulpinitiaties secundair onderwijs.

Wil je een eerstehulpcursus organiseren in jouw school? Dat kan je zelf doen aan de hand van de handleiding Helpertje-Junior Helper.. Een lesgever van Jeugd Rode Kruis kan de praktijktest komen afnemen: zo kan je jouw leerlingen ook brevetten uitreiken. of de handleiding Helpertje-Junior Helper.

Je kan ook een lesgever van Jeugd Rode Kruis uitnodigen om de les te komen geven op jouw school. Neem daarvoor contact op met de provinciale zetel of lokale Jeugd Rode Kruiskern in jouw buurt.

Administratie

Als je een eerstehulpinitiatie of –cursus geeft, moet je enige administratie verwerken. Je bezorgt vooraf een aankondigingsformulier: uiterlijk twee weken vooraf voor een initiatie en uiterlijk vier weken vooraf voor een cursus. Na een cursus Helpertje of Junior Helper moet je een praktijktestverslag bezorgen. Je kan je administratie ook doen via het vormingsregistratieprogramma ACT.
Er zijn ook aanwezigheidslijsten ter beschikking. Download hier de nodige formulieren.Zoek in biebox