Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Trusty-label

In juni 2013 vond de lancering van het Trusty-label plaats. Trusty staat voor betrouwbare jeugdinformatie.

Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt het moeilijk om juiste en betrouwbare informatie te vinden. Bovendien is de informatie die ze zoeken en vinden niet altijd aangepast aan de leefwereld. Om kinderen en jongeren te helpen bij de zoektocht naar juiste en betrouwbare informatie, lanceerde De Ambrassade het label ‘Trusty’.

Als kinderen en jongeren Trusty op folders en websites zien staan, weten zij dat de makers ervan werken aan de kwaliteit van de informatie en hen niets proberen wijs te maken.

Jeugd Rode Kruis mag het Trusty-label voortaan gebruiken voor de eerstehulppublicaties, folders en websites.

Op www.juistejeugdinfo.be lees je alles over Trusty.Zoek in biebox