Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Jeugdbewegingen maken zich zorgen over organisatie zomerkampen

22/6/2016 - toegevoegd door Jonas Quinteyn

PERSBERICHT De zomerkampen komen er weer aan. De acht Vlaamse jeugdbewegingen, met 250.000 kinderen en jongeren jaarlijks goed voor 2.600 kampen in binnen en buitenland, maken zich ernstig zorgen. Jeugdbewegingen groeien, kampen zijn steeds populairder maar de organisatie ervan wordt alsmaar moeilijker. Met vijf grote bezorgdheden trekken de jeugdbewegingen aan de alarmbel: 

Hebben we genoeg tenten voor ons kamp?

Voor veel jeugdbewegingsgroepen is het elke zomer weer een hele zoektocht. Als de stock van de 'Uitleendienst Kampeermateriaal' van de Vlaamse Overheid uitgedeeld is, blijven er nog heel wat groepen zonder tenten over. Een deel van hen kan verder geholpen worden door Defensie of door de provinciale uitleendienst van Vlaams-Brabant. Maar een steeds groter wordend deel moet toch zelf op zoek naar andere, duurdere, oplossingen.

=> Zorg voor meer tenten van Defensie of koop er zelf extra aan.

Met dus Lijnbus of trein naar de kampplaats?

Niet gemakkelijk! Veel kampplaatsen hebben geen bushalte in de buurt. Een groep kan in principe gebruik kan maken van een belbus maar zo’n belbus heeft slechts plaats voor 18 personen. Een groep met meer kampgangers is dan genoodzaakt om een 'speciaal vervoer’ te bestellen wat een grote meerkost heeft. Daarbovenop hangt het tarief en de reserveringstermijn ook nog af van provincie tot provincie. En tot voor kort mochten er per begeleider gratis 4 kinderen meerijden op de bus. Deze maatregel is recent afgeschaft.
Met de trein dan? Dat wordt door de hoge prijs en de reserveringsprocedure van het groepsbiljet vaak ontmoedigd.

=> Maak een uniforme en flexibele aanvraagprocedure voor openbaar vervoer met een jeugdwerk-vriendelijke prijs.

Een bosspel of niet?

Momenteel is slechts een fractie van de bossen in Vlaanderen vrij toegankelijk. Om in bossen te spelen, moeten jeugdgroepen op zoek naar speelzones of moeten ze de toestemming van de eigenaar of beheerder vragen. Er zijn wel wat zomerspeelzones maar die zijn heel weinig gekend en het aanbod is onvoldoende. Momenteel is slechts zo’n 2% van alle bos in Vlaanderen vrij toegankelijk om in te spelen.

=> Maak de bossen vrij om te spelen! Spelen zou overal toegelaten moeten zijn, behalve waar het expliciet verboden is.

Mogen we kampvuur maken?

Jeugdbewegingen stoten op een wildgroei aan gemeentelijke reglementen. Die zijn vaak veeleisend en beperkend voor de werking van een kamp. “Slechts één kampvuur per week, wie eerst aanvraagt krijgt eerst toestemming”. “Aan elke groep verboden te zingen na 22u”. Deze elementen worden vaak met de beste wil opgesteld, maar we merken dat ze vaak hun doel voorbijschieten en onbedoelde lasten met zich meebrengen. Tijd die leiding hierin moet steken, kan ze niet stoppen in de uitwerking van het kamp. Daarnaast heffen sommige gemeenten ook een toeristentaks op kampen, die kan oplopen van zo’n €0,2 tot €2,5 per persoon per nacht!

=> Wij gaan voor een jeugdvriendelijk kampbeleid in élke gemeente! Wees als Vlaamse overheid dwingend naar gemeenten toe op het vlak van kampreglementen en toeristentaksen.

Hebben we al een kampplaats voor volgende zomer?

Jaar na jaar wordt het moeilijker om een geschikte kampplaats te vinden. Het ledenaantal van de jeugdbeweging zit in de lift waardoor er nood is aan meer grotere kampplaatsen.
Het totale aantal overnachtingsplaatsen is sinds 2000 gestegen van 31.496 naar 42.032.  Een goede zaak? Slechts voor een deel. We merken dat het aantal type B jeugdverblijven fors is gedaald (van 213 naar 155). Dat zijn net de typische jeugdverblijven waar jeugdbewegingen op kamp gaan. Die capaciteit werd opgevangen door de duurdere type C en Hostels, net de jeugdverblijven waar jeugdbewegingen veel minder naar toe gaan.
Ook het aantal jeugdverblijven in de natuur daalt. De diversiteit aan jeugdverblijven neemt op die manier af.

=> Voorzie voldoende jeugdverblijven in het groen. Hou het aanbod en de diversiteit aan kampplaatsen op peil.

De jeugdbewegingen trekken op de valreep van hun vertrek op kamp met deze vijf grote zorgen aan de bel bij Sven Gatz, Vlaams minister voor jeugd.

EINDE PERSBERICHT

Dit persbericht werd opgesteld door de acht Vlaamse jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen

Woordvoering & perscontacten:

Jan Van Reusel
Scouts en Gidsen Vlaanderen
0477 268 485
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Leen Van Vaerenbergh
Chirojeugd Vlaanderen
03 231 07 95 of 0494 63 67 85
Leen.vanvaerenbergh@chiro.be

terug naar overzicht

Jouw reactie

Chris Hawinkel |24/06/2016| 20:20

Ik onderschrijf voor 100% deze verzuchtingen. Mijnheer Gatz, Ik zou het apprecieren moest u hiervoor uw nek uitsteken.

Zeg het maar!Zoek in biebox