Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Zet jouw Jeugd Rode Kruiskern mee op de kaart

21/3/2017 - toegevoegd door JONAS QUINTEYN

De onroerende voorheffing, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld via een nieuw decreet. Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar je als jeugdwerkorganisatie gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis. Bovendien werd met dit nieuwe decreet een belangrijke stap gezet in de deregulering ten aanzien van de jeugdsector.

De vrijstelling geldt zowel voor lokale en provinciale jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een andere regelgeving).

Om automatisch vrijgesteld te worden van deze belasting, moeten jeugdwerkorganisaties en hun gebouwen wel geregistreerd zijn op jeugdmaps.be. Zet je jeugdlokaal daarom vóór 15 april op jeugdmaps.be om al vanaf het aanslagjaar 2017 vrijgesteld te worden van onroerende voorheffing.

 

Hoe ga je concreet aan de slag?

Alle actieve Jeugd Rode Kruiskernen kregen een mail met hun persoonlijke link. Met die link kunnen zij hun organisatiegegevens en gebouwen zelf toevoegen aan jeugdmaps.be. Kreeg je geen mailtje, laat ons dan zeker iets weten.

 

Er zijn nog heel wat andere redenen om jouw Jeugd Rode Kruiskern mee op de kaart te zetten.

Je zorgt er op die manier immers voor dat ook de overheid en de ruimtelijke planners weten waar jouw gebouw ligt. Op die manier kunnen zij de inplanting van nieuwe fietspaden, speelbossen, jongerenvoorzieningen of bushaltes beter afstemmen op de ligging van jouw lokaal. Of vermijd je misschien wel dat jouw buitenterrein verkaveld wordt.

Bovendien geef je jouw Jeugd Rode Kruiskern meer zichtbaarheid. Jeugdmaps.be wordt namelijk ook uitgebouwd tot een toegankelijke online kaart waarop iedereen terecht kan om leuke jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel te ontdekken. Een handige plek voor kinderen, jongeren en ouders om onze werking te leren kennen.
Maar ook voor jezelf een nuttige tool om op zoek te gaan naar nieuwe speel- en jeugdplekken.

 

Meer weten?

Alle informatie over jeugdmaps.be vind je hier. Of lees het nieuwsbericht na op website van De Ambrassade.

Meer weten over het opzet van jeugdmaps.be? Bekijk het promofilmpje voor gemeenten of lees het artikel in Dropzone (juni 2015, p. 22).

Op de website www.jeugdlokalen.be kan je terecht voor al je vragen over jeugdlokalen.

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdmaps.be is een product ontwikkeld door De Ambrassade en Mediaraven in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ en Hujo.
Jeugdmaps.be kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid.


 

terug naar overzicht

Zeg het maar!Zoek in biebox